Předávací protokol

Předávací protokol – Obytného vozu : …………………………………………………

 

SPZ: ………………………………..

Pronajimatel:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

IČO: ……………………………….DIČ:……………………………………

 

 

Nájemce: …………………………..………………………………………….

bytem: …………………………………………………………………………..

r.č.:…………………………č..OP:…………………………………………….

č. ŘP :…………………………. Mob.:……………… ………………………

2 a násl. řidič : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Na základě nájemní smlouvy ze dne: …………………nájemce niže potvrzuje převzetí obytného vozu (dále jen vozidlo):

Typ: …………………………………………………………………………..

SPZ: …………………………………………………………………………..

č.TP: ………………………………………………………., VIN: ………………………………………….

počáteční stav kilometrů:…………………………………………………

Stav náplní (olej , nafta, brzdová kapalina) …………………………………………………….

 

Předávané  příslušenství vozidla:

Lékárnička: ANO x NE ,Výstražný trojúhelník: ANO x NE ,Sada nářadí: ANO x NE

Náhradní žárovky: ANO x NE ,……. klíč od vozu: ANO x NE ,x klíč od nástavby: ANO x NE

Výstražná vesta 6xANOxNE ,Dojezdová sada na defekt ANOxNE,Hasící přístroj:ANOx NE

Ostatní:………………………………………………………………………………………..

Předávané doklady od vozidla :

OTP č:……………………………..,Havarijní pojištění: ANO x NE,Zelená karta: ANO x NE

Servisní knížka: ANO x NE ,Asistenční karta služba (Evropa): ANO x NE

Návod k obsluze vozu a nástavby: ANO x NE

Další:………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………

Vnější poškození vozu při předání:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 Vnitřní poškození vozu při předání:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Pronajímatel předává nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, čisté, způsobilé k

provozu a užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Nájemce prohlašuje, že absolvoval předvedení technické výbavy nástavby a všemu bez

výhrady porozuměl tak, aby nedošlo k jejímu poškození v průběhu pronájmu.

 

Pronajímatel:                                                                                            Nájemce :

 

 

V ………………………… dne ……………… 2016

 

 

 

Protokol o vrácení obytného vozu :

 

Pronajímatel:

– shodně jako shora –

Nájemce:

– shodně jako shora –

 

 

Vnější poškození vozu při vrácení:

 

Vnitřní poškození vozu při vrácení:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Pronajímatel provedl kontrolu vozidla, obytné nástavby a vybavení podle předávacího

protokolu a zkontroloval provedení závěrečného úklidu vnitřní části vozidla.

Byly – Nebyly zjištěny závady.

Popis závad:……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Byla vrácena kauce:…………………Kč

Nájemce podpisem stvrzuje zpětné převzetí kauce.

 

 

Pronajímatel:                                                                                             Nájemce:

 

V …………………dne : ……………..2016

 

Protokol ke stažení